ΑΚΤΙΝΑ 2020 – 2021

Ξεκινάμε την εκπαιδευτική μας πορεία συνειδητοποιώντας από τη μία πλευρά το μέγεθος και τις ευθύνες του εγχειρήματος και από την άλλη τη χαρά που μας δίνει η δυνατότητα να συνεχίσουμε την έρευνα στην απαιτητική τέχνη του χορού, με συνοδοιπόρους σπουδαίους αφοσιωμένους καλλιτέχνες που άφησαν και αφήνουν το στίγμα τους στο χορευτικό ελληνικό τοπίο. Η ανάγκη για ανανέωση και εκσυγχρονισμό της χορευτικής εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις της εποχής, η διάθεση συνεύρεσης με νέους ανθρώπους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο της καλλιτεχνικής έκφρασης και κυρίως η πρόκληση να οργανωθεί ένα διδακτικό πρόγραμμα που θέτει στόχους, διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες, πειθαρχεί χωρίς να επιβάλλεται και ενισχύει την ατομικότητα μέσα από την συνεργασία, είναι αυτά που μας ώθησαν να ιδρύσουμε την Ακτίνα.

Τα  πρώτα χρόνια λειτουργίας μας έδειξαν το δρόμο της εξωστρέφειας και της αλληλεπίδρασης. Μας   έμαθαν πώς να ταιριάζουμε την ελευθερία και τη χαρά που μας δίνει ο χορός με τη σοβαρότητα και τη πειθαρχεία που χρειάζεται. Το πρόγραμμα σπουδών και ο τρόπος διδασκαλίας μας, έφεραν μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα που ελπίζαμε ξεκινώντας.   Συνεχίζουμε καθηγητές και σπουδαστές να τροφοδοτούμε  την επιθυμία μας να περάσουμε μεγάλο κομμάτι της ζωής μας εν κινήσει.

Μ. Δραμισιώτη